Vellykket generalforsamling

6. marts 2019 22:33 , af Steen Madsen

Onsdag d. 6 marts fandt årets generalforsamling i Skørping Tennisklub sted på Kulturstationen. Se referatet her: 

Referat af bestyrelsesmøde i Skørping Tennisklub 6/3 2019

1. Evaluering af sidste sæson - hvad gik godt, hvad kunne være bedre?

* Forbedringsforslag: tilbud til øvede voksne

* Hvad gik godt: stor tilslutning til begyndertræning for voksne, vejret, stabilt fremmøde til juniortræning, gode baner, rekordstor og god tennisskole, baner fine, klubmesterskaber gik fint. Overordnet rigtig fin sæson!

 

2. Opstart sæson 2019-20

a. Forberedelse af klubhus og baner: Klargøring af baner er bestilt hos kommunen, Henrik har kontakt til de, der hjælper med baner, og de der hjælper med klargøring af klubhus

b. Indkøb af bolde: Steen

c. Standerhejsning, hvornår og hvem gør hvad: 27/4 kl. 13, aktiviteter/turnering på banen fra 13.30 (Carl og Jonathan), indkøb: Steen og Finn lørdag formiddag, velkomsttale: Steen, Henrik og Finn hejser flaget! Steen sender meddelelse ud om standerhejsning på mail, og Jonathan får det smidt på hjemmesiden.

d. Status på bestyrelsesmedlemmer - hvem har vi, hvem er på valg, og skal vi se om vi kan hyre nye? Finn er genvalgt i 2019, resten fortsætter, Carl stopper til august 2019, Jonathan stopper marts 2020, (vi spørger Tilo og Line, Trine)

 

3. Aktiviteter i det nye år:

a. Status på ungdomstrænere - hvem har vi og hvor længe, og har vi nogle nye, når de gamle stopper? Jonathan fortsætter sæsonen 2019 ud, Carl stopper til sommer, Trine fortsætter, Frederik stopper til sommer, Christian Kold? – de unge hjælpetrænere – trænerne holder et møde i april.

b. Introduktionstilbud til nye spillere, skal vi fortsætte det? Ja!

c. Tilbud til, de der startede sidste år for at fastholde dem? Tilbud om træning til fortsættere – vi sender særskilt mail.

d. Nye aktiviteter?

1. Tilbud om turnering til seniorer, henvender sig til Peter.Naldal@get2net.dk

2. Tilbud om træning til seniorer

e. Klubturnering - hvilken form, og hvem står for den? Carl planlægger, Peter Naldal eksekverer

f. Tennisskole - hvornår, og hvem står for den? Steen og ungdomstrænere

 

4. Næste bestyrelsesmøde - jeg foreslår en dato først i juni: 13/6 kl. 18.00 med mad og tennis!

5. Evt. Intet!

 

Referent 6/3 2019 Steen