Referat - Bestyrelsesmøde 7/2

7. februar 2018 21:02 , af Jonathan Bentholm

Bestyrelsesmøde Skørping Tennisklub - 7/2 2018

Tilstede: Henrik, Jonathan, Finn, Josefine, Eva og Steen

1) Evaluering af sidste sæson i tennisklubben:

God sæson: stor medlemsfremgang, god tennisskole, mere aktivitet på banerne, god jubilæumsfest, specielt de unge mennesker i klubben har bragt nye aktiviteter til klubben - det glæder vi os over.

2) Økonomi

- Det ser fornuftigt ud, vi kommer ud med et lille overskud i 2018, selvom vi har igangsat mange nye aktiviteter. Mange nye medlemmer har styrket økonomien væsentligt. Regnskabet bliver gennemgået ved generalforsamlingen.

3 Forberedelse af generalforsamling 7/3 2018 kl. 19.30 på Kulturstationen (bestyrelsen mødes kl. 18)

 • Indkaldelse: Annonce i Rold Skov Bladet (Steen)
 • Booking af lokale og mad/drikke: Finn køber drikkevarer, chips mv
 • Kage: Eva køber kage til 16-18
 • Dirigent: Henrik Boelsmand
 • Årsberetning: Steen
 • Bestyrelsens sammensætning fremover:
  • Josefine Konnerup stopper i bestyrelsen, resten fortsætter, og bestyrelsen vil således bestå af: Henrik Boelsmand, Eva Kold, Finn Thisted, Steen Madsen og Jonathan Bentholm – vi overvejer nye kandidater til bestyrelsen

4) Forberedelse af Standerhejsning - hvem gør hvad:

 • Dato: 21/4 2018 kl. 13.00 (bestyrelsen mødes kl. 11.30)
 • Annonce i Rold Skov Bladet (Steen)
 • Indkøb: Steen og Finn lørdag formiddag
 • Velkomsttale: Finn
 • Rengøring: Henrik snakker med relevante personer!
 • FB og hjemmeside: Jonathan
 • Doubleturnering for alle: Steen
 • Banerne: Henrik leder og fordeler tropperne

5) Fastlæggelse datoer for bestyrelsesmøder i løbet af året:

I forbindelse med generalforsamling, og ved standerhejsning kl. 11

6) Trænere i foråret:

 • Eva, Carl, Frederik, Jonathan – efteråret lidt uvist.
 • Kurser for trænere
  • K3 kursus for nuværende trænere: Eva, Jonathan, Carl, Frederik.
  • Kurser for kommende trænere: Mads, Karl Emil, Lasse, Kristian Kold (Jonathan og Eva finder dato og tilmelder)

 7) Klubtøj:

Jonathan har nu fået tilbud fra SPORT24, og nu bliver det iværksat så medlemmerne selv kan bestille fra SPORT24s hjemmeside – mere orientering følger

8) Persondatalovsændring fra 25/5 2018:

Finn og Steen kigger på det!

9) Træning:

De unge trænere holder møde i morgen, og planlægger forårets træning.

10)  Evt.

Ref. Steen Madsen 7/2 2018